menu

CONTACT

聯絡我們

購買 MDNA SKIN

諮詢服務

MDNA SKIN非常重視與客戶的溝通,若您對產品有任何問題,歡迎與我們聯繫,我們將竭誠為您服務。


想要親身體驗MDNA SKIN嗎?

TRY MDNA SKIN

SOGO台北店忠孝館 1F
Zhongxiao Store, Taipei
TEL: 02-2777-1719
106台北市忠孝東路四段45號
No.45, Sec. 4, Zhongxiao E. Rd., Dagan Dist., Taipei City 106, Taiwan

立即預約體驗